Veidekkes konjunkturrapport: Fortsatt vekst i det norske bygg- anleggsmarkedet

I dag presenterte Veidekke sin konjunkturrapport for det skandinaviske bygg-, anleggs- og boligmarkedet. - Vi forventer fortsatt vekst i bygg- og anleggsmarkedet i Norge de neste 2-3 årene, mens det blir svakere i Sverige på kort sikt, sier Rolf Albriktsen som er direktør for strategi og marked i Veidekke.

- Norsk økonomi vil de neste to årene bidra til vekst innen bygg og anlegg på rundt 6 % i 2013 og 3 % både i 2014 og 2015. Den høye veksten i år kommer først og fremst i form av økte boliginvesteringer (+ 10 %) og et fortsatt voksende anleggs­marked (+ 7 %), særlig for store samferdselsprosjekter. Vi forventer at det blir igangsatt bygging av vel 27.000 boliger i 2013 og mellom 25.000 og 30.000 boliger pr år frem mot 2015, forteller Albriktsen.

Nedgang i Sverige før oppgang
Svensk økonomi preges i stor grad av et vanskelig eksportmarked med fallende industri­produk­sjon og økende ledighet. Veidekke forventer en nedgang på 3 % for bygg og anlegg i Sverige i 2013, men at det snur til en vekst på rundt 3 % i 2014 og 4 % i 2015.
- Vi tror på en gradvis bedring av det svake boligmarkedet i Sverige, og at det blir igangsatt 22.000 nye boliger i år som øker til 30.000 i 2015, sier Albriktsen.

Svak oppgang i Danmark
De fleste prognoser legger til grunn at bunnen i dansk økonomi ble nådd i 2012. Aktiviteten i bygg- og anleggsmarkedet er på et lavt nivå, og boligprisene er fortsatt lave. - Vi tror på en økning innen bygg og anlegg på 2 % i 2013 takket være offentlig satsing, og at privat sektor vil bidra mer i 2014 og 2015, avslutter Albriktsen.

Veidekke utarbeider sin konjunkturrapport to ganger i året for å vise konsernets syn på bygg- og anleggsmarkedet i Skandinavia. Prognosene er basert på gjeldende offisielle statistikker i tillegg til prognoser utarbeidet av Veidekke. Rapporten finnes på http://no.veidekke.com/ir/rapporter/

For mer informasjon kontakt:
Direktør strategi og marked Rolf Albriktsen, tlf 21 05 75 71/ 906  91 110, rolf.albriktsen@veidekke.no
Rådgiver Kristoffer Eide Hoen, tlf 21 05 77 68/ 97 67 54 34, kristoffer.eide.hoen@veidekke.no   
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Rolf Albriktsen pdf