header

Veidekkes skandinaviske miljøpris for 2022 til kontorbygget ALO i Trondheim

Vinner av årets skandinaviske miljøpris i Veidekke er kontorbygget ALO i Trondheim. Her har lavkarbonbetong i ekstremklassen bidratt til å redusere klimagassutslippene fra bygget med 40 %. Bygget dobbelsertifiseres etter BREEAM og WELL.

ALO Sluppen

Med mål om å kutte klimagassutslippene mest mulig, har Veidekke samarbeidet nært med betongleverandør for å få en optimal konstruksjon. Det er benyttet CEMIIIB lavkarbonekstrembetong i omtrent halvparten av betongstøpene, og for å lære mer om denne betongens egenskaper, har man bl.a. valgt å støpe gjennom alle årstider. Resultatene er oppsiktsvekkende for et betongbygg og ser foreløpig ut til å ha resultert i ca. 40 % lavere klimagassutslipp fra materialer.

– ALO er et utmerket eksempel på at Veidekke bidrar til å løfte ambisjonene utover det man trodde var mulig idet prosjektet startet. Gjennom konstruktivt samarbeid med betongleverandør og kunde kunne vi heve de allerede høye klimaambisjonene i prosjektet, og nå kan hele bransjen nyte godt av det vi har lært, sier Catharina Bjerke, bærekraftdirektør i Veidekke og juryens leder.

– Dette er en lagseier både for prosjektet og for Veidekke Trøndelag. Fra tilbudsprosess til utføring, fra leder til fagarbeider – her drar alle i samme retning, og alle har eierskap til ambisjonene. Samtidig har vi et godt samarbeid med kunde og leverandør, som gjensidig utfordrer hverandre, sier Marte Reenaas, bærekraftsleder i Veidekke og prosjektets energi- og miljøkoordinator.

ALO-bygget dobbelsertifiseres etter BREEAM Outstanding og WELL Platinum. Det blir dermed det første bygget i Norge som er dobbeltsertifisert på standardenes øverste nivå. I arbeidet med prosjektet er det blant annet lagt vekt på biodiversitet, sirkularitet, avfallsminimering, ombrukskartlegging og innemiljø. Det er planlagt for at bruken av bygget skal kunne endres over tid.

ALO-bygget på Sluppen i Trondheim vil omfatte ca. 15 000 m2 kontorareal fordelt på sju etasjer. Kunde er R. Kjeldsberg, gjennom selskapet Sluppenvegen 23 AS. ALO-bygget ble påbegynt i 2021 og skal tas i bruk våren 2023.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Catharina Bjerke, bærekraftdirektør Veidekke ASA, catharina.bjerke@veidekke.no, +47 400 11 410

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 7 800 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
ALO Sluppen jpg