Veidekkeselskap bygger for GM Eiendom på Forus

Veidekkes datterselskap Block Berge Bygg AS har fått i oppdrag å bygge nytt kontorbygg på Forus for GM Eiendom AS. Prosjektet skal oppføres i totalentreprise, og kontraktssummen er på 141 millioner kroner eksklusive mva.

 

Prosjektet på Forus i Sola kommune blir på til sammen ca. 12.500 m² fordelt på seks etasjer, inkludert et treningsanlegg og parkeringshus. Arkitekt er Kvalvik & Kaada Arkitekter AS i Stavanger.

 

Prosjektet får miljø- og energielementer i form av bærende betongfasader og skal leveres som et energieffektivt bygg i energiklasse B. Betongelementene produseres i elementfabrikken til Block Berge Bygg AS på Klepp og leveres i delvis slipt sort betong overflate. 

 

Kontorbygget skal være arbeidsplass for ansatte hos Global Maritime AS og PricewaterhouseCoopers AS.

 

Byggestart er allerede nå i april, og bygget er beregnet innflyttet i september 2011.

 

- Med vårt konsept som bygger på mye egenutviklet teknologi og avansert bruk av betongelementer, er det alltid gledelig å vinne konkurranser som denne, sier administrerende direktør Yngvar Karlsen i Block Berge Bygg AS.

 

- Nok en gang ser vi at høyere grad av industrialisering gir økt konkurransekraft, hvor både direkte byggekostnader, energiøkonomiske løsninger og effektiv byggetid står sentralt, legger Karlsen til.

 

 

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:
Adm. direktør Yngvar Karlsen, Block Berge Bygg AS, tlf. 51 78 99 00, yk@blockberge.no

 

  

Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.000 ansatte og en omsetning på 15,6 milliarder kroner (2009). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 19,3 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12