Vil bidra til klarhet rundt vintervedlikehold av våre veier

Illustrasjonsbilde snørydding
Strøing, brøyting, salting og annet vedlikehold av våre vinterveier påvirker oss direkte som trafikanter. Men det synes om de færreste kjenner til hvilke bestemmelser som gjelder for hvem, hva og hvordan dette skal utføres. - Mye av det som sies og skrives bygger på feilinformasjon og gale fakta om dagens vintervedlikehold. Dette vil vi nå gjøre vårt beste for å endre, sier konserndirektør for kommunikasjon i Veidekke ASA, Kai Krüger Henriksen.


Gjennom helsides annonser i 30 lokalaviser og en oppdatert hjemmeside informeres nå trafikantene om de avtaler og bestemmelser som ligger til grunn for vintervedlikeholdet av våre stam-, riks- og fylkesveier. Kolo Veidekke er landets største private aktør innen veivedlikehold og har til sammen 20 drift- og vedlikeholdskontrakter på 10.000 km veier over hele landet.


- Dette er alle kontrakter som er vunnet gjennom anbudsrunder, og sammen med Statens vegvesen har vi klare og entydige krav og prosedyrer for gjennomføringen av dette arbeidet, sier konserndirektør Henriksen. - Vi har et meget godt samarbeid med vegvesenet, og sammen arbeider vi nå med å styrke informasjonen rundt disse kontraktene.


Når kjøreforholdene er som verst, kan det være tøft å kjøre brøytebil og stadig få kjeft dersom det ikke er tilnærmet sommerføre på veiene. Ved tungt snøfall eller store temperaturendringer må innsatsen prioriteres, og det gjøres etter retningslinjer fastsatt av Statens vegvesen. Så er det opptil entreprenørene å sørge for at retningslinjene blir fulgt.


- Annonsen er verken et angrep på noen part, eller et forsvar for den jobben vi som entreprenør utfører: Det er rett og slett en ren informasjon om hvordan og hvem som er ansvarlig for hva. Vi håper annonsene er oppklarende, og at vi kan bidra til økt forståelse for de oppgaver som utføres av et stort antall profesjonelle og godt motiverte medarbeidere, legger Henriksen til.


 
Vedlagt er kopi av annonsen for Gjøvik-regionen og et illustrasjonsbilde av snørydding.


For mer informasjon kontakt:
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
 
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.750 ansatte og en omsetning på 16,4 milliarder kroner (2006). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 16 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.
 
Tittel Filtype
235433 jpg
Annonse Gjøvik-regionen pdf
Last ned pressemeldingen pdf