2013 ble et godt boligår for Veidekke

Veidekke solgte totalt 909 boliger i 2013. Dette er en økning på 9 % i forhold til 2012. Boligsalget var svært godt i Sverige, mens det i Norge har vært en oppbremsing, spesielt i fjerde kvartal. Aktiviteten ved årsskiftet er høy i både Norge og Sverige med mange boliger i produksjon og høy salgsgrad.

Det er først og fremst i Osloområdet at det ble solgt færre leiligheter på slutten av 2013. I tillegg til den generelle markedsutviklingen henger dette sammen med at flere av de store pågående prosjektene er i ferd med å bli utsolgt.  I Sverige har veksten i boligsalget vært spesielt sterk i Stockholmsområdet, samtidig som vi har sett en tydelig forbedring i Skåne.

  • Nå er det Sverige som inntar tetposisjonen når det gjelder boligsalget, og styrken ved å være et selskap med solid posisjon i både Norge og Sverige blir ekstra tydelig, sier konsernsjef Arne Giske.

       
Veidekkes eiendomsvirksomhet i Norge og Sverige solgte i fjerde kvartal til sammen 157 boliger. Samlet salgsverdi i kvartalet var 558 millioner kroner, og Veidekkes andel var 436 millioner kroner. I 2013 har Veidekkes prosjekter solgt leiligheter for 3,7 mrd kroner.

Antallet boliger i produksjon ved årsskiftet er 1.799 hvorav Veidekkes andel er 1.300. Samlet salgsgrad for prosjekter under oppføring er 75 %.

Boligsalgstallene for Veidekke ser slik ut pr fjerde kvartal 2013:

Boligsalget 4. kvartal brutto 2013 (2012) 4. kvartal netto (*) 2013 (2012) Totalt brutto
2013 (2012)
Totalt netto (*) 2013 (2012)
Norge 56 (112) 35 (74) 469 (606) 307 (451)
Sverige 101 (53) 97 (51) 440 (225) 387 (205)
Totalt 157 (165) 132 (125) 909 (831) 694 (656)

* Veidekkes andel av boligsalget i samarbeidsprosjekter og i våre heleide prosjekter.

For mer informasjon kontakt:
Direktør for forretningsutvikling i Eiendom Audun Blegen, tlf +47 959 79 664, audun.blegen@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6 500 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Svea Fanfar boligprosjekt pdf