header

Aksjer til ansatte 2022 og opsjonsinnløsning ledende ansatte

Det vises til tidligere kunngjøring fra Veidekke ASA den 21. februar 2022 vedrørende Aksjer til ansatte 2022 og opsjonsinnløsning ledende ansatte.

Vedlagt følger skjema fra Primærinnsidere iht. EUs forordning om markedsmisbruk (Market Abuse Regulation).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, +47 907 59 058,
jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven $5-12.

Tittel Filtype
KRT 1500 - Primary insider notifications - shares pdf
KRT 1500 - Primary notifications - share options pdf