Aksjetilbud ledende ansatte og opsjonsinnløsning ledende ansatte

Det vises til tidligere kunngjøring fra Veidekke ASA den 22. november 2021 vedrørende Aksjetilbud for ledende ansatte og opsjonsinnløsning for ledende ansatte.

Vedlagt følger skjema fra Primærinnsidere iht. EUs forordning om markedsmisbruk (Market Abuse Regulation).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, +47 907 59 058,
jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven $5-12.

Dato Tittel Filtype
25.11.2021 KRT 1500 - Primary insider notifications - share options pdf
25.11.2021 KRT 1500 - Primary insider notifications - shares pdf