Arne Giske tar over etter Terje R. Venold som konsernsjef i Veidekke

1. juli 2013 tiltrer Arne Giske som konsernsjef i Veidekke. Han overtar etter Terje R. Venold, som har hatt stillingen siden 1989. Arne Giske er i dag leder for Veidekkes eiendomsvirksomhet, og har vært ansatt i selskapet siden 2001.

Beslutningen om å ansette Arne Giske som konsernsjef ble tatt av styret i Veidekke torsdag 6. desember 2012, og styreleder Martin Mæland sier dette er en ideell løsning for Veidekke.

- Terje R. Venold har ført Veidekke helt til toppen av bransjen, så det å finne hans etterfølger har vært en utfordring. Arne Giske pekte seg tidlig ut som en kvalifisert kandidat, og derfor er vi svært fornøyde med å kunne offentliggjøre dette nå i god tid før han overtar, sier Martin Mæland.

Styreverv og lederstillinger
Arne Giske er 55 år og har lang erfaring som medlem av konsernledelsen både i ABB og nå sist i Veidekke. Han har erfaring fra flere styreverv, og også som leder for Skiforeningen, som er en av de største medlemsorganisasjonene i Norge. Arne Giske begynte i Veidekke i 2001 som konserndirektør og CFO med ansvar for Veidekkes økonomi- og finansfunksjon. I 2007 ble han konserndirektør for Veidekkes eiendomsvirksomhet i Skandinavia.

- Det er en stor ære å bli vist denne tilliten fra styret, og samtidig har jeg en betydelig ærefrykt ved å overta ledelsen i et selskap som har vært drevet og ledet så godt gjennom mange år. Jeg har jobbet i Veidekke i 12 år og gleder meg til å ta fatt på oppgaven, sier Arne Giske.

Han overtar etter Terje R. Venold, som har vært Veidekkes konsernsjef de siste 24 årene. Arne Giske vil bruke det neste halvåret på å sette seg inn i sin nye rolle før han overtar konsernsjefstolen 1. juli 2013.

- Veidekke er et bunnsolid selskap med høy og bred kompetanse, fundamentert i en strategi om verdiskapende samspill. Dette er et sterkt og motiverende utgangspunkt for oppgaven jeg står overfor, sier Arne Giske.

En æra er over
I løpet av Terje Venolds 24 år som konsernsjef i Veidekke har omsetningen økt fra 1,8 milliarder kroner til 20 milliarder kroner, antall ansatte har økt fra 1 700 til 6 500, selskapet har kjøpt opp 60 bedrifter, børsverdien har økt fra en halv til seks milliarder kroner og gjennomsnittlig årlig avkastning på Oslo Børs har i perioden vært 14 %.

Med fokus på lønnsom vekst har Venold i tillegg løftet fram to kjernesaker. Den ene er de ansattes brede og betydelige medeierskap i eget selskap, som har gitt Veidekke en unik posisjon på dette området. Den andre er den betydelige satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS). Veidekke har som mål å drive skadefritt, og det er en del av et kollektivt bransjeløft som har forbedret sikkerheten for alle.

- Arne Giske har bred erfaring fra næringsliv og organisasjoner. Han har 12 års fartstid i Veidekke og har hatt ledende stillinger i finans- og eiendomsvirksomheten vår. Vi går nå inn i en periode hvor jeg skal hjelpe Arne med å forberede seg på hans nye oppgaver. Arne Giske er en meget dyktig leder, og jeg er sikker på at styret har valgt den beste til å lede den videre utviklingen av Veidekke, sier Terje R. Venold.

Venold skulle opprinnelig gå av med pensjon for to år siden, men ble forespurt av styret om å fortsette inntil ny konsernsjef var på plass.
  
For mer informasjon kontakt:
Styreleder Martin Mæland, tlf 90 79 10 79, martin.maland@obos.no
Konserndirektør Arne Giske, tlf 21 05 77 80 / 905 89 526, arne.giske@veidekke.no
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 905 82 323, terje.venold@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no
  
Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 18 milliarder kroner (2011) og 6.500 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Arne Giske pdf
30.06.2018 Terje R Venold pdf
30.06.2018 Pressebilde pdf