Års- og bærekraftrapport for 2021

Veidekke publiserer i dag års- og bærekraftrapport. Etter gode resultater foreslår selskapet å utbetale hele årsresultatet for 2021 i utbytte til aksjonærene.

I 2021 økte Veidekke resultatet til tilnærmet samme nivå som før salget av eiendomsvirksomheten. Veidekke er nå en rendyrket entreprenør, med fokus på operativ drift og kort vei fra ledelse til prosjekt. Organiseringen i tilsvarende virksomhetsområder for bygg og infrastruktur i både Norge og Sverige understreker dette fokuset.

Konsernet gikk inn i 2022 med en ordrereserve som gir et godt grunnlag for aktiviteten i det kommende året. Veidekke har en solid finansiell stilling og er i god posisjon for videre lønnsom vekst, selv om invasjonen i Ukraina kan bety mer usikkerhet rundt markedsutviklingen fremover.

– Etter to år der pandemien preget verden, kom det grusomme angrepet på Ukraina, som har ført til store lidelser for de som er rammet og har skapt ny usikkerhet for fremtiden. Utover de enorme humanitære konsekvensene, venter vi at krigen også vil prege verdensøkonomien og det globale risikobildet fremover, og vi følger naturligvis utviklingen nøye, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

Bygg og anlegg er en menneskeintensiv bransje med mange potensielt farlige arbeidsoperasjoner. Etter mange års svært målrettet arbeid med rutiner, utstyr og holdninger for å redusere antall arbeidsskader, nådde Veidekke i fjor en viktig milepæl.

– Veidekke hadde ingen alvorlige arbeidsskader i 2021, og det har vært et sentralt mål for oss. Selv om arbeidet med skadeforebygging aldri tar slutt, er et år uten alvorlige skader en bekreftelse på at planmessig arbeid mot ambisiøse mål gir resultater, og at vi er på rett kurs, sier Bengtsson.

Veidekke var i 2015 blant de første virksomhetene på Oslo Børs som sluttet seg til FNs klimamål, og konsernet skjerpet i 2021 sitt eget klimamål, til å nå netto null i hele verdikjeden før 2045. Veidekke har satt opp klimagassbudsjett for hvert enkelt virksomhetsområde og følger opp klimamålene på linje med økonomiske mål og HMS-mål.

– Vi har en uttalt strategi om at Veidekke skal ta en aktiv rolle i overgangen til et klimanøytralt samfunn, og det gjør vi ved å hjelpe kundene våre til å ta gode klimavalg i sine prosjekter. Å finne frem til løsningene som gir størst effekt, fordrer samarbeid fra tidlig fase mellom byggherre, rådgivere og entreprenør, og her ønsker vi å koble vår ekspertise med kunder som har høye ambisjoner, sier Bengtsson.

Veidekkes års- og bærekraftrapport for 2021 (pdf) samt selskapets årsregnskap i European Single Electronic Format (ESEF) er vedlagt meldingen. I tillegg til lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning inneholder rapporten informasjon om foretaksstyring, aksjeeierinformasjon og arbeidet med bærekraft.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Lars Erik Lund, konserndirektør, +47 413 31 369
Jørgen Wiese Porsmyr, CFO,+47 907 59 058

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 7 800 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Års-og bærekraftrapport 2021 pdf
Års- og bærekraftrapport 2021 ESEF.zip zip