Års- og bærekraftsrapport 2017

Veidekkes årsrapport og bærekraftsrapport for 2017 er nå offentliggjort og kan leses og lastes ned på http://veidekke.com/no/rapporter-og-presentasjoner/.

Veidekkes årsrapport inneholder lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning i tillegg til informasjon om foretaksstyring og aksjeeierinformasjon.

Pdf-versjoner av begge rapporter er vedlagt.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Aarsrapport 2017 pdf
Baerekraftsrapport 2017 pdf