Års- og samfunnsansvarsrapport for 2013 er publisert

Veidekkes årsrapport 2013 er tilgjengelig som webrapport (html) der både finansiell rapport og virksomhetsrapport inngår. Webrapporten finner du her.

I rapportens nedlastingssenter er det lagt til rette for nedlastbar:

  •          Årsberetning 2013 (finansiell rapport, PDF)
  •          Regnskap (som excel-data)
  •          Virksomhetsrapport (rapport fra virksomhetsområdene, PDF)

Hovedtrekk fra årsrapporten

Entreprenørvirksomheten viste resultatfremgang i 2013 på tross av lønnsomhetsutfordringer i Sverige. Aktiviteten var høy og var drevet av den norske virksomheten. Ordrereserven økte med 7 %, og økningen knytter seg til den svenske og danske virksomheten. Resultatmarginen i entreprenørvirksomheten økte sammenlignet med foregående år, når det tas hensyn til engangseffekt fra endring i pensjonsordning i Norge i 2012.

Eiendomsvirksomheten hadde nedgang i omsetningen i 2013 sammenlignet med foregående år. Nedgangen skyldes at en større del av aktiviteten i Norge foregikk i felleskontrollert virksomhet, hvilket ikke gir regnskapsmessig omsetning. Det er sterk vekst i boligsalget i Sverige, en økning på 49 % fra 2012, og dette resulterte i produksjonsstart på flere prosjekter i 2013. I Norge ble det solgt 23 % færre boliger i 2013 enn i 2012. Nedgangen skyldes en kombinasjon av oppbremsing i boligsalget på slutten av året og at flere av de pågående prosjektene er i ferd med å bli sluttsolgt.

I Industri var aktivitetsnivået meget høyt i 2013. Resultatet økte betydelig fra 2012, og størst er fremgangen innen asfaltvirksomheten. Etter et resultatmessig svakt fjorår ble det iverksatt flere tiltak for å bedre lønnsomheten, og dette har gitt effekt gjennom året.

Veidekkes samfunnsansvarsrapport

Samfunnsansvarsrapport 2013 er tilgjengelig som webrapport (html) og nedlastbar (PDF).  Webrapporten finner du her.

Vår rapportering er basert på den ledende internasjonale standarden for bærekraftsrapportering - Global Reporting Initiative, versjon 3.1. Rapporten dekker hele konsernet, det vil si alle våre virksomhetsområder i hele Skandinavia, samt datterselskap og «joint ventures» med minimum 50 % eierandel, med mindre annet er opplyst.


For mer informasjon kontakt:

Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf +47 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Webansvarlig Tommy Johansen, tlf +47 95 22 44 82, tommy.johansen@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.