Års og samfunnsansvarsrapport 2015

Veidekkes årsrapport og samfunnsansvarsrapport for 2015 er nå offentliggjort og kan leses og lastes ned på http://veidekke.com/no/rapporter-og-presentasjoner/.

Veidekkes årsrapport inneholder lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning i tillegg til informasjon om foretaksstyring og aksjeeierinformasjon.

Pdf-versjoner av begge rapporter er vedlagt.

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Tittel Filtype
Aarsrapport 2015 pdf
Samfunnsansvarsrapport 2015 pdf