Årsrapport 2009

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } }

Vedlagt følger pdf-versjoner av Veidekkes Årsrapport og samfunnsrapport for 2009. Trykt utgave av rapportene ble postlagt til aksjonærene 13. april 2010.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Finansiell rapport pdf
30.06.2018 I korte trekk pdf