header

Boligsalg i 4. kvartal 2011

På en investorkonferanse i København i dag offentliggjør Veidekke salgstallet for boliger i 4. kvartal 2011, som er 193 boliger fordelt på 156 i Norge, 36 i Sverige og 1 i Danmark. Til sammenligning ble det i 4. kvartal 2010 solgt i alt 146 boliger, fordelt på 82 i Norge, 61 i Sverige og 3 i Danmark. Totalt ble det solgt 693 boliger i 2011 mot 628 i 2010.

Salgstallet ville normalt blitt offentliggjort ved fremleggelsen av resultatet for 4. kvartal som er torsdag 16. februar 2012.

For ytterligere informasjon kontakt finansdirektør Jørgen G. Michelet, mobil 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12