Boligtall fra Veidekke

Veidekkes eiendomsvirksomhet i Skandinavia solgte i 2012 til sammen 836 boliger (Veidekkes andel 661). Samlet salgsverdi var 3,3 milliarder kroner, hvorav den relative andelen til Veidekke var 2,4 milliarder kroner. Dette har skapt en ordreinngang i Veidekkes entreprenørvirksomhet på nær 2,0 milliarder kroner, noe som viser at boligutvikling er en meget viktig verdiskaper i konsernet.

- Det som har preget boligsatsingen vår i 2012, er at vi i Norge har hatt et gjennomgående godt marked og et godt boligsalg, mens det har vært tyngre i Sverige. I Norge har vi imidlertid hatt en svak nedgang mot slutten av året fordi vi har hatt litt "for lite varer i hyllene", sier leder for eiendomsvirksomheten i Veidekke, Arne Giske. I 4. kvartal ble det solgt til sammen 165 boliger, hvorav Veidekkes andel utgjør 126. 52 av disse var i Sverige.

Ved utgangen av året var det 1 622 enheter i produksjon, Veidekkes andel utgjorde 1 277. Salgsgraden i porteføljen er på 80 %.

- Vi gleder oss spesielt over den merverdien som samarbeidet med egen entreprenør gir. Det gagner konsernet, og gir i tillegg entreprenørvirksomheten i Veidekke enda bedre forutsetninger for å jobbe effektivt også med andre boligutviklere, sier Arne Giske.

For mer informasjon kontakt:
Konserndirektør Eiendom Arne Giske, tlf 21 05 77 80 / 905 89 526, arne.giske@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf 21 05 77 22 / 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 905 19 360, kai.henriksen@veidekke.no
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12