header

Brannen i Hemsedal

Utbygger Solon Eiendom og entreprenør Veidekke takker brannvesenet og alle nødetatene for den enorme innsatsen som ble lagt ned. Dette var helt avgjørende for å begrense ytterligere spredning av storbrannen i Hemsedal i går og i natt.

- Først og fremst er vi lettet over at ingen menneskeliv gikk tapt eller at noen ble alvorlig skadet i brannen. I tillegg ble skadene heldigvis begrenset til leilighetsbygget som vi har under oppføring og nabobygget Stavtaket. Det var en krevende jobb særlig for brannvesen som gjorde en formidabel innsats under svært krevende forhold med den sterke vinden, sier konstituert administrerende direktør Ole Halvor Svenkerud i Solon Eiendom.

Det har i dag foregått etterslukking og overvåking for å hindre brannen i å blusse opp igjen. Når branntomten blir frigitt starter arbeidet med å vurdere riving og gjenoppbygging, men det kommer til å ta tid før man kan gi svar på hva dette betyr i praksis.

- Vi har stor medfølelse for de som ble rammet av brannen i naboleilighetene og gjestene i alpinanlegget som ufrivillig ble vitner til selve brannen. Selve brannårsaken er det selvfølgelig alt for tidlig å kunne si noe om nå. Men som ved alle alvorlige hendelser vil vi gjøre alt vi kan for å finne årsaken til at dette kunne skje og hindre at lignende skjer igjen, sier konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Bygg.

Bygg A som var under oppføring med 48 leiligheter og næringsarealer i første etasje er Solon Eiendoms første salgs- og byggetrinn i prosjektet Fjellandsbyen Hemsedal. Byggingen startet våren 2021 med planlagt ferdigstillelse på slutten av 2022. Hele Fjellandsbyen Hemsedal vil bestå av totalt cirka 300 fritidsleiligheter når alt er ferdig utbygd. Veidekke er totalentreprenør for prosjektet.


For mer informasjon kontakt:
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf. 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Markedsdirektør Ida Thue Stokstad, tlf 91 67 19 35, its@soloneiendom.no

Veidekkes pressebilder
Solons pressebilder

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Solon Eiendom er en av Norges største boligutviklere med nedslagsfelt i Stor-Oslo, Stavanger, Kristiansand og Trondheim, samt en rekke populære fjelldestinasjoner på Østlandet. Selskapet har i 15 år utviklet en rekke boliger og fritidsboliger for privatmarkedet. Salget av nye boliger lå i 2021 i overkant av 4 milliarder, og selskapet er nå eid to store boligaktører i Skandinavia, OBOS og SBB.