Bygger Helsehuset i Haugesund

Veidekke Entreprenør har skrevet kontrakt med Helsehuset Haugesund AS om bygging av nytt stort forretningsbygg i Haugesund sentrum. Bygget blir et kombinert forretnings-, kontor- og leilighetsbygg som i hovedsak skal fylles med helserelatert virksomhet. Oppdraget er en totalentreprise og kontraktssummen er 175 millioner kroner ekskl. mva.

Bygget blir samlet på cirka 10.500 m2. Det vil utover helserelaterte virksomheter inneholde forretningslokaler i første etasje og parkering i underetasjen. Bygget blir fundamentert på fjell med dels bærende yttervegger av betongelementer, prefabrikkerte søyler og dragere samt dekker av hulldekkeelementer. Heis- og ventilasjonssjakter og trappehus med avstivende funksjon utføres i betongelementer. Noen yttervegger blir utført i bindingsverk med kledning av lettpussystem og metall platekledning

Leietakere i bygget blir blant annet Privatsykehuset Haugesund, Haugesund Medisinske Senter, Øyenlegevirksomheten Vismed AS og Haugesund kommune med omsorgsboliger i to etasjer. Byggherren Helsehuset Haugesund AS er et nyetablert selskap eid av Caiano Eiendom AS, TJRS AS, Vismed AS, Privatsykehuset Haugesund AS, MRSA AS, Nokus AS, Shannon Invest AS og Laastad Invest AS.

Byggearbeidene har startet opp, og bygget skal stå ferdig i september 2015.

For mer informasjon kontakt:

Distriktsleder Ove Nedrebø, Veidekke Entreprenør AS, tlf 95 70 29 06, ove.nedrebo@veidekke.no

Avdelingsleder Lars Vestvik, Veidekke Entreprenør AS, tlf 48 15 11 81, lars.vestvik@veidekke.no  

Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Illustrasjon Helsehuset pdf