Bygger om i Malmö

Veidekke Entreprenad har fått i oppdrag av NIAM AB å bygge om en kontorbygning i Malmö sentrum. 12.000 kvadratmeter skal moderniseres og rustes opp, og skal etter ombyggingen bli sertifisert som Miljöbyggnad Silver. Oppdraget er verdt 116 millioner svenske kroner ekskl. mva.

I januar 2013 fikk Veidekke oppdraget med å bygge om det første trinnet av kontorkvarteret Nora, og nå er det andre del som står for tur. Også her skal det bygges om til moderne og fleksible arbeidsplasser i åpent landskap med en atriumsløsning der glasstak skal sørge for godt lys i kontorlokalene.

- NIAM er et ledende eiendomsselskap i Norden som tilbyr lokaler med høy kvalitet. Derfor er det viktig at våre leverandørene lever opp til våre høye krav på kvalitet, kostnadseffektivitet og profesjonalitet. At Veidekke får ny tillit er et resultat av at de lever opp til våre forventninger, sier Hans Lisserkers, som er leder av NIAMs prosjektutvikling.

Samarbeidspartnere i tillegg til byggherre NIAM er Horisont Arkitekter og Allegro Projekt. Oppdraget gjennomføres som et samspillsprosjekt mellom Veidekke, byggherre og involverte installatører.

Rivningsarbeidene ble satt i gang i april, og første innflytting i de nye lokale er planlagt høsten 2016.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke. For mer informasjon kontakt:
Regionssjef Ulf Sterner, Bygg Syd, tlf +46 70 324 45 63, ulf.sterner@veidekke.se
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er nær 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Illustrasjon Plushuset pdf