Bygger produksjonsanlegg i Gøteborg

Veidekke Entreprenad har fått i oppdrag å utvikle og bygge nytt produksjonsanlegg og kontorer for Rosemount Tank Radar AB i Mölnlyckes næringspark i Gøteborg. Oppdraget er en totalentreprise verdt 200 millioner svenske kroner ekskl. mva.

Veidekke skal oppføre en kontorbygning og en produksjonsbygning som skal lenkes sammen, på totalt 17.000 m2. Prosjektet har fått navnet «RTR New Facility», og her vil 400 ansatte i Rosemount Tank Radar (RTR) få sine arbeidsplasser når det hele står ferdig på nyåret 2016.

- Vi har siden i høst hatt et involverende og tett samarbeid med RTR om å utvikle et kostnadseffektivt kontor- og produksjonsanlegg skreddersydd etter deres behov. Vi gleder oss nå til å sette spaden i jorden og komme i gang med byggingen, sier Christer Sjöstrand, forretningsutvikler i Veidekke Bygg Vest.

For mer informasjon kontakt:
Christer Sjöstrand, forretningsutvikler Veidekke Bygg Väst, tel. +46 76 126 40 16, christer.sjostrand@veidekke.se
Stephan Woodbridge, regionssjef Veidekke Bygg Väst, tel. +46 70 581 97 20, stephan.woodbridge@veidekke.se
Helge Dieset, kommunikasjonssjef Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Illustrasjon prosjekt Rosemount pdf