Drift- og vedlikeholdskontrakter for en milliard til Veidekke

Veidekke Industri har i år vunnet seks nye drift- og vedlikeholdskontrakter for norske riks- og fylkesveier. - Vi har nå blitt tildelt to nye kontrakter for områdene Sør-Varanger og Lyngen av Statens vegvesen. Med disse har vi sikret oss nye kontrakter verdt 976 millioner kroner ekskl. mva, sier administrerende direktør Øyvind Moen i Veidekke Industri.

- Den samlede ordrereserven for våre kontrakter er nå på 2,4 milliarder kroner. De fleste kontraktene har en varighet på fem år, og vi har en årlig omsetning på rundt 800 millioner kroner i denne virksomheten, forteller Moen.

Næring i utvikling
Det har skjedd en stor utvikling siden drift og vedlikehold av riks- og fylkesveiene i Norge ble konkurranseutsatt for om lag 10 år siden. Veidekke er en av de private aktørene som har vært med fra starten av, og er i dag landets nest største aktør med en markedsandel på ca 17 %. Selskapet har gjennom 18 kontrakter vedlikeholdet rundt 8.000 km veier i Norge fra Finnmark i nord til Vest-Agder i sør.

Mange viktige oppgaver
- Vi skal sikre fremkommelighet, trafikk­sikkerhet og ta vare på selve veien. Dette innebærer alt fra brøyting og strøing, skiltvask, tømming av søppel og kantklipp til opprydding etter flom, ras og ulykker. Det er Statens vegvesen som bestemmer rammene og veistandardene vi jobber etter, noe som avhenger blant annet avhengig av veitype og trafikkmengde, avslutter Moen.

 

For mer informasjon kontakt:
Administrerende direktør Øyvind Moen i Veidekke Industri, tlf  +47 93 20 14 19, oyvind.moen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf +47 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen drøyt 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Broyting Trollstigen pdf