header

Drifts- og vedlikeholdskontrakter for 732 millioner til Veidekke

Veidekke Industri har i løpet av våren vunnet fire nye drifts- og vedlikeholdskontrakter for norske riks- og fylkesveier, samt kontrakten om vintervedlikehold på Oslo Lufthavn. Kontraktene strekker seg over fem til seks år, og har en samlet verdi på 732 millioner kroner ekskl. mva.

Foruten Oslo Lufthavn (OSL) er de nye kontraktene med Statens vegvesen for områdene Alta, Romerike vest, Ytre Romsdal, Nesset kommune i Møre og Romsdal samt ett års forlengelse av kontrakten søndre Hedmark.

- Gjennom våre 19 kontrakter vedlikeholder vi rundt 9.054 km vei fra Finnmark i nord til Vest-Agder i sør. Det gjør Veidekke til den største private aktøren i landet med en markedsandel på ca 17 %. Vår samlede ordrereserve for drift og vedlikehold er nå på 2,3 milliarder kroner. De fleste kontraktene har en varighet på fem år, og vi omsetter årlig for rundt 800 millioner kroner i denne delen av vår virksomhet, sier adm. dir. Øyvind Moen i Veidekke Industri.

En næring i positiv utvikling
Utviklingen har vært stor siden drift og vedlikehold av riks- og fylkesveiene i Norge ble konkurranse­utsatt for om lag 10 år siden. Veidekke har vært med fra starten av, og har som de fleste entreprenør­ene tapt penger på enkelte kontrakter. Men for Veidekkes del er dette heldigvis historie nå. Alle selskapets kontrakter er inngått i skarp konkurranse med norske og utenlandske aktører og har en sunn økonomi både for oppdragsgiver og entreprenør.

Mange viktige oppgaver
- Vi skal sikre fremkommelighet, trafikk­sikkerhet og ta vare på veiene. Dette innebærer alt fra brøyting og strøing, skiltvask, tømming av søppel og kantklipp til opprydding etter flom, ras og ulykker. Det er Statens vegvesen som bestemmer rammene og veistandardene vi jobber etter, noe som avhenger blant annet av veitype og trafikkmengde, forteller Moen.

Snørydding på Oslo Lufthavn
- På Oslo Lufthavn Gardermoen skal Veidekke i ytterligere seks vintre fremover fjerne snø fra flyoppstil­lings­­­plasser, interne veier og store arealer for parkering av maskiner og utstyr. På selve rullebanene holder OSL maskinparken, mens våre folk utfører arbeidet, avslutter Moen.

For mer informasjon kontakt:
Administrerende direktør Øyvind Moen i Veidekke Industri, tlf +47 93 20 14 19, oyvind.moen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf +47 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Pressebilde pdf