Emisjon av sertifikater

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

Veidekke ASA har den 13. januar 2012 emittert et sertifikatlån pålydende 100 millioner kroner. Lånet vil bli notert på Oslo Børs

Løpetid: 5 måneder
Formål: Generell selskapsfinansiering
Kupong: 3,10 % p.a.
Tilrettelegger: DnB Markets
ISIN: NO001063530-3

For ytterligere informasjon kontakt:

Assisterende finansdirektør Christopher M. Bjerke, tlf. 21 05 80 13 eller 995 81 802 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12