Emisjon av sertifikater

Veidekke ASA har den 10. januar 2014 emittert et sertifikatlån pålydende 100 millioner kroner, med en låneramme på 500 millioner kroner. Lånet vil bli notert på Oslo Børs

Forfall: 30. desember 2014
Formål: Generell selskapsfinansiering
Kupong: 2,25 %
Tilrettelegger: DNB Markets

For ytterligere informasjon kontakt:

Assisterende finansdirektør Christopher M. Bjerke, tlf. 21 05 80 13 eller 995 81 802

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12