Emisjon av sertifikater

Veidekke ASA har den 20. november 2012 utvidet sertifikatlånet VEI02 med 100 millioner kroner. Utestående beløp er nå
200 millioner kroner, og lånerammen er på 300 millioner kroner. Lånet er notert på Oslo Børs

Formål: Generell selskapsfinansiering
Tilrettelegger: DNB Markets

For ytterligere informasjon kontakt:

Assisterende finansdirektør Christopher M. Bjerke, tlf. 21 05 80 13 eller 995 81 802

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12