Emisjon av sertifikater

Veidekke ASA har den 1. november 2012 emittert et sertifikatlån pålydende 100 millioner kroner, med en låneramme på 300 millioner kroner. Lånet vil bli notert på Oslo Børs.

Løpetid: 12 måneder
Formål: Generell selskapsfinansiering
Kupong: 2,79 % p.a.
Tilrettelegger: DNB Markets

For ytterligere informasjon kontakt:

Assisterende finansdirektør Christopher M. Bjerke, tlf. 21 05 80 13 eller 995 81 802

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12