Emisjon av sertifikater

Veidekke ASA har den 11. april 2013 utvidet sertifikatlånet VEI04 med 100 millioner kroner. Utestående beløp er nå 300 millioner kroner. Lånet er notert på Oslo Børs

Formål: Generell selskapsfinansiering
Tilrettelegger: Nordea Markets

For ytterligere informasjon kontakt:

Assisterende finansdirektør Christopher M. Bjerke, tlf. 21 05 80 13 eller 995 81 802
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12