Emisjon av sertifikater

Veidekke ASA har den 31. oktober 2013 emittert et sertifikatlån pålydende 250 millioner kroner. Lånet vil bli notert på Oslo Børs

Løpetid: 12 måneder
Formål: Generell selskapsfinansiering
Kupong: 2,47 % p.a.
Tilrettelegger: DNB Markets

For ytterligere informasjon kontakt:
Assisterende finansdirektør Christopher M. Bjerke, tlf. 21 05 80 13 eller 995 81 802

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12