Emisjon av sertifikater

Veidekke ASA har den 10. februar 2014 utvidet sertifikatlånet VEI07 (ISIN NO0010700735) med 100 millioner kroner. Utestående beløp er nå 200 millioner kroner, og lånerammen er på 500 millioner kroner. Lånet er notert på Oslo Børs

Formål: Generell selskapsfinansiering

Tilrettelegger: SEB

For ytterligere informasjon kontakt:

Assisterende finansdirektør Christopher M. Bjerke, tlf. 21 05 80 13 eller 995 81 802

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12