Endelig avtale om kjøp av Middelthuns gate 17 inngått

Med referanse til børsmelding den 03.11.2011 har et selskap eiet 50/50 av Veidekke Eiendom AS og OBOS Nye Hjem AS nå inngått bindene avtale om kjøp av eiendommen Middelthuns gate 17 i Oslo fra Norwegian Property ASA. Brutto eiendomsverdier som tidligere kommunisert avtalt til NOK 700 millioner. Det største potensialet for eiendommen Middelthuns gate 17 ligger trolig innenfor boligkonvertering og eiendommen er kjøpt med sikte på utvikling til boligformål. Eiendommen er fullt utleid til Nordea Bank Norge ASA frem til 2016 noe som sikrer god kontantstrøm i utviklingsperioden, til en nettoyield for 2012 tilsvarer ca. 6,1 %. Eiendommen vil bli overtatt 20. mars 2012.

"Dette er en unik utviklingseiendom i et etablert og meget attraktivt boligområde, og et av få kommende store boligprosjekter i Oslo Vest," sier administrerende direktør for Veidekke Eiendom AS, Arne Giske. "Gledelig er det også at vi nok en gang har funnet sammen med OBOS. Erfaringen fra vårt samarbeid om utviklingen av Sjølyststranda, og andre mindre prosjekter, har vist at vår felles kompetanse og erfaring bidrar til å sikre attraktive boliger og gir positive synergier," legger Giske til.

For ytterligere informasjon kontakt: Emil Paaske, tlf. 21 05 76 60 eller 958 19 170

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12