Ex utbytte kr. 2,75 i dag

Aksjene i Veidekke ASA noteres ex utbytte kr 2,75 fra og med i dag 11. mai 2012.

  
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12