Ex utbytte kr. 3,00 i dag

Aksjene i Veidekke ASA noteres ex utbytte kr. 3,00 fra og med i dag 8. mai 2014.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12