Ex utbytte kr. 2,50 i dag

Aksjene i Veidekke ASA noteres ex utbytte kr. 2,50 fra og med i dag 5. mai 2011.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12