Finansiell kalender 2011

Offentliggjøring av delårsresultater: 4. kvartal/årsresultat for 2010: 10. februar, 1. kvartal 2011: 5. mai, 2. kvartal 2011: 11. august, 3. kvartal 2011: 3. november. Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 4. mai 2011
kl. 1700. For nærmere informasjon kontakt Jørgen G. Michelet, tlf 21 05 77 22. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12