Finansiell kalender 2012

Offentliggjøring av delårsresultater: 4. kvartal/årsresultat for 2011: 16. februar, 1. kvartal 2012: 11. mai, 2. kvartal 2012: 14. august, 3. kvartal 2012: 8. november. Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 10. mai 2012 kl. 1700. For nærmere informasjon kontakt Jørgen G. Michelet, tlf 21 05 77 22. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12