Finansiell kalender 2013

Offentliggjøring av delårsresultater: 4. kvartal/årsresultat for 2012: 14. februar, 1. kvartal 2013: 7. mai, 2. kvartal 2013: 15. august, 3. kvartal 2013: 7. november. Ordinær generalforsamling avholdes mandag 6. mai 2013 kl. 1700.

For nærmere informasjon kontakt Jørgen G. Michelet, tlf 21 05 77 22.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12