Finansiell kalender 2014

Offentliggjøring av delårsresultater: 4. kvartal/årsresultat for 2013: 13. februar, 1. kvartal 2014: 8. mai, 2. kvartal 2014: 14. august, 3. kvartal 2014: 6. november. Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 7. mai 2014 kl. 1700. For nærmere informasjon kontakt Jørgen G. Michelet, tlf 917 43 856.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12