Finansiell kalender 2015

Offentliggjøring av delårsresultater: 4. kvartal/årsresultat for 2014: 12. februar, 1. kvartal 2015: 6. mai, 2. kvartal 2015: 13. august, 3. kvartal 2015: 4. november. Ordinær generalforsamling avholdes tirsdag 5. mai 2015 kl. 1700. For nærmere informasjon kontakt Jørgen G. Michelet, tlf. 917 43 856.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12