header

Finansiell rapport 2012

Veidekkes finansielle rapport 2012 er nå offentliggjort og kan sees i sin helhet på

http://no.veidekke.com/rapporter/2012/aarsrapport/

Veidekkes trykte finansielle rapport 2012 inneholder lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning i tillegg til informasjon om foretaksstyring samt aksjeinformasjon. Rapporten kan bestilles på Veidekkes nettsider. PDF-versjon av denne rapporten følger vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Tittel Filtype
Finansiell rapport 2012 pdf