Forlenget due diligence for Veidekkes kjøp av Hæhre

Veidekke offentliggjorde den 15. desember 2010 intensjonsavtalen om kjøp av 51 % av aksjene i Hæhre gruppens entreprenørvirksomhet. Formålet med kjøpet er å styrke begge selskapers konkurransekraft mot de store anleggsprosjektene som kommer fremover.

 Det ble annonsert den 15. desember at due diligence prosessen var forventet avsluttet ultimo mars. Due diligence er i hovedsak avsluttet. Partene trenger mer tid for å utarbeide endelig avtalevilkår. Intensjonsavtalen er på bakgrunn av dette forlenget ut juni 2011.

Eventuelle spørsmål rettes til:

Konserndirektør/CFO Jørgen W Porsmyr, tlf. 21 05 76 44/907 59 058
Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf. 21 05 77 22/917 43 856
Konserndirektør kommunikasjon Kai Krüger Henriksen, tlf. 21 05 77 04/905 19 360

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12