God boligaktivitet

Veidekke solgte totalt 130 boliger i første kvartal 2014. Dette er på linje med salget i fjerde kvartal 2013. Boligsalget fordeler seg jevnt mellom Norge og Sverige og det er høy aktivitet med mange boliger i produksjon i begge land. 

I Norge opplevde vi at boligsalget falt merkbart mot slutten av 2013. Den lave salgstakten fortsatt inn i 2014, men mot slutten av 1. kvartal har antallet interessenter og salget økt. I Sverige har salget holdt seg stabilt. I 1. kvartal 2014 ble det kun startet salg av fire små prosjekter, tre i Sverige og ett i Norge. Antallet nye boligprosjekter for salg vil øke i 2. kvartal, noe som antas vil slå positivt ut på boligsalgstallene. 

- Vi er glade for at interessen for nye boliger er god i både Norge og Sverige. Antallet boliger i produksjon har økt i Sverige siste år, og nærmer seg nivået i Norge. Vi er imidlertid avhengige av at boligsalget tar seg opp i Norge i løpet av 2014 for at vi skal kunne opprettholde dagens produksjonsnivå, sier konsernsjef Arne Giske.

Veidekkes eiendomsvirksomhet i Norge og Sverige solgte i første kvartal til sammen 130 boliger. Samlet salgsverdi i kvartalet var 481 millioner kroner, hvorav Veidekkes andel var 359 millioner kroner.  

Antallet boliger i produksjon er 1 586 hvorav Veidekkes andel er 1 175. Samlet salgsgrad for prosjekter under oppføring er 73 %.

Boligsalgstallene for Veidekke ser slik ut pr første kvartal 2014: 

Boligsalget 1. kvartal brutto 2014 (2013) 1. kvartal netto 2014 (2013) *
Norge 68 (140) 42 (95)
Sverige 62 (72) 58 (68)
Totalt 130 (212) 100 (163)

* Veidekkes andel av boligsalget i samarbeidsprosjekter og i våre heleide prosjekter.

For mer informasjon kontakt:
Direktør for forretningsutvikling i Eiendom Audun Blegen, tlf +47 959 79 664, audun.blegen@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12