God start på året for Veidekke

- Årets første kvartal var preget av sterkt boligsalg, økt ordrereserve og tydelig resultatfremgang i Veidekkes entreprenørvirksomhet, mens det var lavsesong for industrivirksomheten. Resultatet ble -42 millioner kroner, og omsetningen 5 milliarder kroner. Utsiktene er gode for de fleste av våre forretningsområder, sier konsernsjef Arne Giske.

Veidekkes omsetning i første kvartal ble 5 006 millioner NOK (5 228 i første kvartal 2014) og resultatet ble -42 millioner NOK (4). Det gir en resultatmargin på -0,8 % (0,1 %). Samlet ordrereserve er nå på 18,0 milliarder NOK (16,8). Tallene er fra segmentregnskapet. Resultatet pr. aksje (IFRS) ble kr -0,1 (0,2).

Omsetning for entreprenørvirksomheten endte på 4 360 millioner kroner (4 318) og resultat før skatt 103 millioner kroner (87) i første kvartal. - Entreprenørvirksomheten vår viser resultat- og marginfremgang og har nå en solid ordrereserve som er 7 % større enn på samme tidspunkt i fjor. Markedsutsiktene er gode for vår entreprenørvirksomhet i alle de tre skandinaviske landene, forteller Giske.

Omsetningen i eiendomsvirksomheten var 462 millioner kroner (750) og resultat før skatt
37 millioner kroner (77), noe som gjenspeiler den løpende boligproduksjonen. Veidekke solgte 345 boliger (100), hadde 1 123 boliger i produksjon (1 179) og salgsgraden ved kvartalsslutt var hele 85 % (75 %). - Vi hadde et svært godt boligsalg både i Norge og Sverige i årets første kvartal. Dette vil gi stor aktivitet og produksjon for eiendoms- og byggevirksomheten vår fremover, sier Giske.

Veidekkes industrivirksomhet hadde en omsetning på 433 millioner kroner (403), et resultat før skatt på -149 millioner kroner (-141) og er preget av lavsesong i asfaltvirksomheten. - Vår industrivirksomhet har hatt god uttelling på årets statlige anbudskontrakter innen asfalt og veivedlikehold. I tillegg er det god etterspørsel etter pukk og grus, der vi har styrket vår posisjon på Østlandet ved kjøp av de siste 50 % av Martin Haraldstad AS med fem pukkverk i Vestfold, avslutter Giske.

Antall skader er redusert med 20 % de siste to årene i Veidekke, og den positive utviklingen fortsetter i første kvartal. H-verdien for selskapet endte på 5,3 (6,3) og sykefraværet på 4,2 (4,2), tallene er 12 måneders rullerende pr. første kvartal.

Det vises også til styrets rapport for første kvartal 2015 som er vedlagt pressemeldingen.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Arne Giske, tlf 21 05 50 00 / 90 58 95 26, arne.giske@veidekke.no
CFO Terje Larsen, tlf 90 68 78 51, terje.larsen@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Grete Nykkelmo, tlf 91 31 10 00, grete.nykkelmo@veidekke.no


Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er nær 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Rapport 1 kvartal 2015 pdf