Godt boligkvartal for Veidekke

Veidekke har solgt 23 % flere boliger i tredje kvartal 2013 enn i samme kvartal i 2012. - Selv om det ikke har vært salgsstart av nye prosjekter i løpet av kvartalet, har Veidekke solgt 235 boliger for til sammen 852 millioner kroner. Vi er spesielt fornøyd med at boligsalget i Sverige nå har kommet opp på nivå med salget i Norge, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

Veidekkes eiendomsvirksomhet i Norge og Sverige solgte i tredje kvartal til sammen 235 boliger. Samlet salgsverdi i kvartalet var 852 millioner kroner, og Veidekkes andel var 590 millioner kroner. Så langt i 2013 har Veidekke solgt boliger for over 3 mrd kroner.

Veidekke kommer til å ha flere nye salgsstarter i fjerde kvartal. Blant annet vil vi starte salget av boliger på Løren i Oslo sammen med OBOS. Dette kommer til å bli et av Veidekkes viktigste boligprosjekter fremover med mer enn 750 boenheter. Andre viktige prosjekter med nye salgstrinn er Sjetnan Nedre i Trondheim og Sjø Panorama i Sandnes. Også i Sverige vil flere prosjekter komme for salg i fjerde kvartal med nytt salgstrinn i Råbylund i Lund og Örby i Stockholm.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Veidekke 1.814 boliger under produksjon, hvor av Veidekkes andel er 1.372. Samlet salgsgrad for prosjekter under oppføring er hele 79 %.

Boligsalgstallene for Veidekke ser slik ut pr tredje kvartal 2013:

Boligsalget 3. kvartal brutto 2013 (2012) 3. kvartal netto (*) 2013 (2012) Totalt brutto 2013 (2012) Totalt netto (*) 2013 (2012)
Norge 115 (137) 71 (102) 412 (494) 272 (377)
Sverige 120 (54) 109 (50) 339 (172) 290 (154)
Totalt 235 (191) 180 (152) 751(666) 562 (531)

* Veidekkes andel av boligsalget i samarbeidsprosjekter og i våre heleide prosjekter.

For mer informasjon kontakt:
Direktør for forretningsutvikling i Eiendom Audun Blegen, tlf +47 959 79 664, audun.blegen@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Billedtekst: Veidekke og OBOS starter salget av boliger på Løren i Oslo i 4. kvartal 2013. Prosjektet vil få navnet Gartnerløkka.

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Gartnerloekka pdf