Gruvekontrakt med LKAB for Veidekke og EuroMining

Veidekkes svenske datterselskap Veidekke Entreprenad har sammen med svenske EuroMining skrevet kontrakt med LKAB om gruveutvikling i Gällivare i Nord-Sverige. Veidekkes andel av kontrakten er verdt 150 MSEK ekskl. mva, med en opsjon på ytterligere 100 MSEK.

Veidekke og EuroMining skal sammen etablere et felles selskap for å utvikle Vitåforsgruvan ved tettstedet Malmberget. Oppdraget de har fått av LKAB går ut på utvikle og drive tunneler for malmutvinning. Det skal drives 35 kilometer tunneler i løpet av 3 år, og oppstart skjer på nyåret 2014.

- Dette er en strategisk satsing for Veidekke og markerer våre langsiktige ambisjoner når det gjelder gruveindustrien, sier Per Brinck i Veidekke Entreprenads anleggsvirksomhet.

Kontraktssummen er like stor for begge selskapene, det vil si at totalverdien er 300 MSEK med opsjon på ytterligere 200 MSEK (alle tall ekskl. mva.).

For mer informasjon kontakt:
Leder Per Brinck i Veidekke Entreprenad Anlegning, tlf  +46 70 600 05 81, per.brinck@veidekke.se
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Per Brinck pdf