Hæhre Entreprenør og Veidekke kom ikke til enighet

Den pågående prosessen for Veidekkes planlagte kjøp av 51 % av aksjene i Hæhre Entreprenør AS førte ikke frem. Partene ble ikke enige om de endelige betingelsene for overtakelse av aksjene, men er enige om at det gode samarbeidet om prosjekter skal fortsette.

 Veidekke offentliggjorde den 15. desember 2010 intensjonsavtale om kjøp av 51 % av aksjene i Hæhre-gruppens entreprenørvirksomhet. Due diligence er blitt gjennomført, men partene kom ikke frem til en endelig avtale.

- Det er synd når slike prosesser ikke fører frem til ønsket resultat, men noen ganger blir forholdet mellom tilbud og forventning for stort, sier konserndirektør og adm. direktør i Veidekke Entreprenør AS, Dag Andresen. - Due diligence-prosessen har vært omfattende, noe som også fremkom da vi meldte om forlengelsen av prosessen i slutten av mars, legger Andresen til.

- Vi er også skuffet over at vi ikke kom i mål, men dette er på ingen måte slutten på vårt gode samarbeid, sier Albert Hæhre, styreleder i Hæhre Entreprenør AS. - Det er ingen grunn til å gå inn i detaljene rundt forskjellen mellom tilbud og forventning. Vi er godt rustet for veien videre, og ser mange muligheter knyttet til de store samferdselsprosjektene som kommer fremover, legger Hæhre til.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Albert Hæhre, styreleder, Hæhre Entreprenør AS, mobil 905 23 350
Dag Andresen, adm. direktør, Veidekke Entreprenør AS, mobil 915 51 410
Jørgen Wiese Porsmyr, konserndirektør økonomi/finans, Veidekke ASA, mobil 905 59 058

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12