Høy aktivitet og god ordreinngang i første kvartal

Omsetningen i første kvartal var 6,5 milliarder kroner, en økning på 12 % sammenlignet med samme kvartal i 2016. Resultat før skatt for året økte til 60 millioner fra -15 millioner. Ved utgangen av første kvartal var konsernets ordrereserve på 27,4 milliarder kroner, opp 12 % siden årsskiftet. Resultatet pr. aksje var 0,4 (-0,1) kroner i henhold til segmentregnskapet

- Veidekke fortsetter utviklingen vi har hatt gjennom flere kvartaler med både omsetnings- og resultatvekst i årets første kvartal.Ordreinngangen i kvartalet var god, og vi har en god ordresituasjon samlet sett. For entreprenørvirksomhetene har det gjennomgående vært høy aktivitet i kvartalet, mens resultatveksten først og fremst kommer fra eiendomsenhetene, sier konsernsjef Arne Giske.

Veidekkes omsetning i første kvartal endte på 6,5 (5,9) milliarder kroner. Økningen kommer hovedsakelig i den norske og danske entreprenørvirksomheten og i den svenske eiendomsvirksomheten. Resultatet før skatt ble 60 (-15) millioner kroner og veksten tilskrives først og fremst høyere boligproduksjon og økte prosjektbidrag i konsernets eiendomsvirksomheter. Resultatet pr. aksje var 0,4 (-0,1) kroner i henhold til segmentregnskapet.

Konsernets ordreinngang på 9,0 milliarder kroner i første kvartal resulterte i en samlet ordrereserve på 27,4 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Omsetningen i Veidekkes entreprenørvirksomhet i første kvartal var 5,8 (5,3) milliarder kroner. Dette er en økning på 10 % sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Resultat før skatt endte på 125 (107) millioner kroner. Entreprenørvirksomhetene i Sverige og Danmark hadde resultatfremgang i kvartalet, mens resultatet i den norske entreprenørvirksomheten var svakere enn tilsvarende kvartal i fjor.

-Entreprenørvirksomheten hadde vekst både i omsetning og resultat i første kvartal. Det er imidlertid fortsatt for lav lønnsomhet i deler av virksomheten, og vi har iverksatt strukturelle tiltak for å bedre situasjonen, forteller Giske.

I eiendomsvirksomheten økte omsetningen til 725 millioner kroner fra 551 millioner i første kvartal 2016. Resultat før skatt var 135 (55) millioner kroner. Til sammen ble det solgt 397 (451) boliger i kvartalet, inklusive felleseide prosjekter. Ved utgangen av kvartalet hadde Veidekke 2 393 boliger i produksjon. Samlet salgsgrad for prosjekter i produksjon var 91 % (93 %).

-  Boligsalget i 2017 har startet godt, og er på linje med foregående kvartaler. Den høye salgsgraden i porteføljen gjenspeiler det sterke markedet og høye aktiviteten i både Norge og Sverige, fortsetter Giske.

Vinterhalvåret er lavsesong i Veidekkes industrivirksomhet, og omsetningen i første kvartal var 477 (439) millioner kroner. Resultat før skatt ble -183 (-180) millioner kroner. Årets anbudsrunde for Staten vegvesen har gitt god uttelling, med et høyere volum enn i 2016 og nesten halvparten av de statlige asfaltkontraktene.

I første kvartal endte Veidekkes samlede H-verdi (antall skader pr. million arbeidstimer) på 4,2, ned fra 4,5 i forrige kvartal, men opp fra 3,9 i første kvartal 2016. Sykefraværet var på
4,5 % (3,9 %).

Den 20. april mistet en ansatt hos en av Veidekkes underentreprenører livet under arbeid på et prosjekt på Karmøy. Det er nedsatt en granskningsgruppe som skal kartlegge årsaken.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Arne Giske, tlf 905 89 526, arne.giske@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no
Konserndirektør kommunikasjon Lars Erik Lund, tlf 413 31 369, lars.lund@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner, og halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Rapport 1 kvartal 2017 pdf