Høy aktivitet og rekordstor ordrereserve

Veidekkes aktivitetsnivå er høyt, og konsernets samlede ordrereserve er på 18,2 mrd. NOK, en økning på 11 % fra årsskiftet. Konsernets samlede omsetning ble 5,4 mrd. NOK, som er på samme nivå som tilsvarende kvartal i fjor, og resultatet ble 145 MNOK (166 MNOK i
2. kvartal 2012). - Resultatet preges av en gledelig resultatfremgang i Entreprenør Norge og i den svenske boligvirksomheten, men dessverre også av tap i Entreprenør Sverige, sier konsernsjef Arne Giske.

Veidekke omsatte i 2. kvartal for 5,4 mrd. NOK (5,4 mrd. NOK i 2. kvartal 2012). Resultatet før skatt ble på 145 MNOK (166 MNOK). Resultat pr. aksje ble kr 0,8 (kr 0,9). Konsernets totale ordrereserve er nå på 18,2 mrd. NOK (16,9 mrd. NOK). Tallene er hentet fra segmentregnskapet.

Entreprenørvirksomheten
Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten i 2. kvartal ble 4 285 MNOK
(4 178 MNOK), mens resultatet ble 87 MNOK (100 MNOK). Resultatmarginen endte på 2,0 %
(2,4 %), mens ordrereserven er den høyeste noensinne, på 16 536 MNOK (15 575 MNOK).

I den norske entreprenørvirksomheten økte omsetningen med 7 % sammenliknet med samme periode i fjor. Økningen tilskrives høy aktivitet både i bygg- og anleggsmarkedet og god tilgang på riktige prosjekter. Resultatmarginen ble 2,7 % (2,3 %). Det er resultatfremgang både i bygg- og anleggsvirksomheten.

I Sverige preges resultatet i entreprenørvirksomheten av volumnedgang og noen prosjektnedskrivninger. Først og fremst er dette knyttet til aktivitetene i tunnel- og byggvirksomhetene i Stockholm. De øvrige enheter leverer positive resultater, men samlet endte resultatmarginen på -0,8 % (2,6 %).

Den danske entreprenørvirksomheten har i kvartalet økt resultatmarginen til 3,5 % (2,8 %) som følge av bedre kvalitet i prosjektporteføljen.

Eiendomsutvikling
Omsetningen for den samlede eiendomsvirksomheten ble 426 MNOK (575 MNOK). Nedgangen skyldes først og fremst at flere store prosjekter med høy salgsgrad er i avslutningsfase, og noe lavere produksjon. Resultatet økte til 40 MNOK (26 MNOK).
I Norge er aktiviteten og resultatene på nivå med fjoråret, mens Sverige kan vise til økende aktivitet og klar resultatforbedring.  
Antall boliger i produksjon ved utgangen av kvartalet var 1 300 (Veidekkes andel), mot 1 321 i samme kvartal i fjor. Salgsgraden i porteføljen var 76 %. Konsernets tomtebank i Norge og Sverige består av 13 400 enheter.

Industri
Industrivirksomheten har hatt høy aktivitet i 2. kvartal til tross for en sen start på årets asfaltsesong. Omsetningen endte samlet på 900 MNOK (912 MNOK), og resultatet ble
36 MNOK (46 MNOK). Resultatmarginen i Asfalt har vært god etter produksjonsstart. Resultatene i Veivedlikehold og Pukk og Grus øker sammenliknet med samme periode i 2012. Ordrereserven utgjorde 1 743 MNOK (1 357 MNOK).

Helse, arbeidsmiljø, sikkerhet (HMS)
Skade- og fraværstallene i selskapet viser en nedadgående trend i hele virksomheten, men dessverre hadde vi en dødsulykke i Norge i mai.
H-verdien i konsernet var på 6,4 (8,9) i 2. kvartal. Sykefraværet blant alle ansatte i Norge var
5 % (5,1 %), mens det i Sverige var 3,4 % (3,7 %) og i Danmark 1,5 % (2,6 %) i kvartalet.

Det vises også til styrets rapport for 2. kvartal 2013 som er vedlagt pressemeldingen.

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Arne Giske, tlf 905 89 526, arne.giske@veidekke.no
Konserndirektør og CFO Jørgen Wiese Porsmyr, tlf 907 59 058, jorgen.wiese-porsmyr@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Grete Ingeborg Nykkelmo, tlf 913 11 000, grete.nykkelmo@veidekke.no
  
Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Rapport 2 kvartal 2013 pdf