Innkalling til generalforsamling 2012

Generalforsamling i Veidekke avholdes torsdag 10. mai 2012 kl. 1700 på Thon Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7 i Oslo. Innkallingen inklusive vedlegg følger vedlagt. Innkallingen ble postlagt til aksjonærene 19. april 2012 og er publisert på www.veidekke.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Innkalling til generalforsamling pdf