header

Innkalling til generalforsamling 2013

Generalforsamling i Veidekke avholdes mandag 6. mai 2013 kl. 1700 på Thon Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7 i Oslo. Innkallingen inklusive vedlegg følger vedlagt. Innkallingen ble postlagt til aksjonærene 15. april 2013 og er publisert på no.veidekke.com.

  
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Innkalling til generalforsamling pdf