Innkalling til generalforsamling 2014

Generalforsamling i Veidekke avholdes onsdag 7. mai 2014 kl. 1700 på Thon Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7 i Oslo. Innkallingen inklusive vedlegg følger vedlagt. Innkallingen ble postlagt til aksjonærene 10. april 2014 og er publisert på no.veidekke.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Innkalling til generalforsamling pdf