Innkalling til ordinær generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling i Veidekke ASA avholdes onsdag 5. mai 2021 kl. 17:00 som digitalt møte.

På grunn av restriksjoner og råd fra norske myndigheter knyttet til covid-19 vil møtet bli gjennomført helelektronisk og være tilgjengelig online via Lumi AGM, og aksjeeiere vil kunne delta på møtet, stemme og stille spørsmål fra smarttelefoner, nettbrett eller pc. For nærmere informasjon vedrørende den elektroniske deltakelsen vises det til guide tilgjengelig på Veidekke nettsider www.veidekke.com

Ingen påmelding er nødvendig for aksjeeiere som vil delta online, men man må være logget inn før generalforsamlingen starter for å kunne delta. Frist for forhåndsstemming og innlevering av fullmakt er 4. mai 2021 kl. 16:00 som nærmere angitt i innkallingen.

Innkallingen er sendt elektronisk eller pr post til alle aksjeeiere.

Innkallingen følger vedlagt og er tilgjengelig på www.veidekke.com

Generalforsamlingen holdes på norsk og kan sees direkte via webcast på www.veidekke.com

Pålogging og registrering åpner fra kl. 16:00.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Tittel Filtype
Innkalling til ordinær generalforsamling 2021 pdf